Tilbage til top

teaterbygninger

1700-talsgarderoben

i Teatermuseet i Hofteatret

1700-tals garderoben på bagscenen i Hofteatret viser nogle af de mest oprindelige interiører i bygningen, siden den blev åbnet som teater i 1767. Hofteatret bagved Christiansborg, hvor kongen boede dengang, manifesterede i en vis udstrækning selve overgangen fra den lukkede kongemagt til den nye politiserende offentlighed ude omkring.

Historiske teatre

I september 2013 var der træf i det smukke og velbevarede Estates Theatre midt i Prag, hvor scener til filmen Amadeus om Mozart blev optaget i sin tid. Her mødtes forskellige mennesker og visioner omkring fortællingen om de mange historiske teaterbygninger, der ligger spredt ud over hele Europa. Teaterbygninger, som alene ved deres tilstedeværelse viser lige ind i afgørende kapitler af den europæiske kulturs historiske udvikling i de seneste 400-500 år. 

I foreningen PERSPECTIV – Association of historic Theatres in Europe, som Teatermuseet i Hofteatret i København er en aktiv del af, har vi sat os for at gøre noget for at fortælle denne historie og simpelthen synliggøre de mange, over hundrede, ofte velbevarede men af og til også truede historiske teaterbygninger, der gemmer sig i alle hjørner af Europa. Det gør vi med udstillings- og formidlingsprojektet European Route of Historic Theatres, som er støttet af EU's kulturprogram. » se mere her

Det sker primært på to måder: Gennem en rejseudstilling, der vises i 2015-16 og kommer til Teatermuseet i København i maj 2015. Og ikke mindst gennem formidling og lancering en række indbyrdes forbundne kulturruter med fixpunkter i de teaterhistoriske bygninger i de forskelle dele af Europa.. » se mere om de europæiske kulturruter med teaterhistoriske bygninger her

Den rute, vi lancerede i Prag, er The Emperor Route, som med udgangspunkt i Estates Theatre trækker en rejselinje op gennem teaterhistoriske bygninger i det gamle Habsburgske monarki, da det nuværende Tjekkiet og Østrig hørte sammen herunder. » se mere her 

Teatermuseet i Hofteatret er naturligt nok placeret på The Nordic Route. » se mere her. Heller ikke i PERSPECTIVs præsentation af den nordiske rute er alle historiske teaterbygninger med. I Danmark findes en række teatre, både selvstændige bygninger og ofte glemte eller hengemte teatersale bygget ind større bygninger, som fx Odder Teatersal. » se mere her

Måske kan et stærkere og aktualiseret vidnesbyrd om de historiske teaterbygningers betydning for udviklingen af den europæiske kultur og teaterkunst samtidigt blive en øjenåbner for teaterkulturens betydning i samfundsudviklingen i det hele taget – herunder de mange store og stort anlagte nye teaterbygninger, der opføres i disse år i Danmark. » se mere her

For slet ikke at tale om al den teaterkunst, der til alle tider er blevet skabt i bygninger, der slet ikke er bygget til teater, og for helt at overse alt det teater, der foregår uden for bygninger og institutioner.

Interiører og facader

Danske teaterbygninger gennem 300 år

Interiører og facader – danske teaterbygninger gennem 300 år er en udstilling om danske teaterbygninger fra hele Danmark, set og fotograferet af Kurt Rodahl Hoppe og understøttet i ord af mag.art i Teatervidenskab og leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kongelige Bibliotek, Alette Scavenius.

Udstillingen er placeret centralt i hele Hofteatrets grundplan, dvs. husets caféområde, foyer og sidegange omkring teatersalen og i selve teatersalen.

Bygninger og festivaler: barrierer og brændpunkter

Bygninger, mursten, drift og indhold, er noget af en udfordring for kulturlivet og samfundsøkonomien. Det gælder for ikke mindst for museer og teatre.

Teatrets position i verden var ilde stedt, hvis ikke nogen på afgørende tidspunkter i teaterkulturens og samfundets udvikling havde set stort på forskellige former for modstand og turdet satse højt og flot på store arkitektoniske bygninger, der næsten løb forud for den kunstneriske situation og selvforståelse på det givne tidspunkt. Fremsynede bygninger kan blive brændpunkter for udviklingen, men den samme slags byggeri kan også skabe problemer på andre niveauer og blive klodser om de institutionelle ben, så murstenene står tilbage som uovervindelige barrierer.

Til den anden side var både museet og teatret på herrens mark, hvis ikke fremsynede folk igen og igen havde indtaget bygninger og rum, der slet ikke var bygget eller tænkt til at være museum eller teater. Prøv at se på dansk teater bare siden 1960'erne. Nutidens teaterkultur er fyldt med vidt forskellige teaterinstitutioner, som er anerkendt på alle niveauer, men som intet var blevet til, hvis ikke de var bygget op fra grunden på steder, hvor de ikke hørte til.

Teatrets bygningshistorie og teatrets bygninger af alle slags er en vigtig del af både den materielle og immaterielle kulturarv. Mursten og miljø, kunst og kultur, barrierer og brændpunkter – det rummer de mange bygninger landet over, der er bygget med det primære sigte at give plads til teaterkulturen og teatrets udvikling i al sin mangfoldighed.– Og det kan man se en flot fotografisk udstilling om på Teatermuseet i Hofteatret fra torsdag 6. juni 2013. Se http://www.teatermuseet.dk/content/interiører-og-facader

Udstillingen åbner samtidigt med, at den nye, ambitiøse og intentionelt landsdækkende teaterfestival CPH STAGE løber af stablen for første gang. Hvad bygninger og mursten er og har været af afgørende betydning for de enkelte teaterinstitutioners etablering og udvikling, det er festivalen for udviklingen af den tværinstitutionelle teaterkultur og dens forbindelse til publikum.

Festivalen er et fænomen som efterhånden har mange forskellige udtryk alt efter hvilket hjørne af kulturlivet, man befinder sig. Men fælles for alle former for festival er nok, at festivalen som fænomen er et reelt udtryk for, at vi i vort velfærdssamfund trods tidens kulturkampe og alt andet lige virkelig har udviklet et større og mere rummeligt kulturbegreb både i forhold til hvad, hvordan, hvorfor og ikke mindst hvor. Festivalen CPH STAGE er en platform for en anden måde at materialisere teatret som levende kulturarv på. Se http://www.cphstage.dk

Abonnér på RSS - teaterbygninger