Tilbage til top

teaterinstitutioner

Interiører og facader

Danske teaterbygninger gennem 300 år

Interiører og facader – danske teaterbygninger gennem 300 år er en udstilling om danske teaterbygninger fra hele Danmark, set og fotograferet af Kurt Rodahl Hoppe og understøttet i ord af mag.art i Teatervidenskab og leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kongelige Bibliotek, Alette Scavenius.

Udstillingen er placeret centralt i hele Hofteatrets grundplan, dvs. husets caféområde, foyer og sidegange omkring teatersalen og i selve teatersalen.

Bygninger og festivaler: barrierer og brændpunkter

Bygninger, mursten, drift og indhold, er noget af en udfordring for kulturlivet og samfundsøkonomien. Det gælder for ikke mindst for museer og teatre.

Teatrets position i verden var ilde stedt, hvis ikke nogen på afgørende tidspunkter i teaterkulturens og samfundets udvikling havde set stort på forskellige former for modstand og turdet satse højt og flot på store arkitektoniske bygninger, der næsten løb forud for den kunstneriske situation og selvforståelse på det givne tidspunkt. Fremsynede bygninger kan blive brændpunkter for udviklingen, men den samme slags byggeri kan også skabe problemer på andre niveauer og blive klodser om de institutionelle ben, så murstenene står tilbage som uovervindelige barrierer.

Til den anden side var både museet og teatret på herrens mark, hvis ikke fremsynede folk igen og igen havde indtaget bygninger og rum, der slet ikke var bygget eller tænkt til at være museum eller teater. Prøv at se på dansk teater bare siden 1960'erne. Nutidens teaterkultur er fyldt med vidt forskellige teaterinstitutioner, som er anerkendt på alle niveauer, men som intet var blevet til, hvis ikke de var bygget op fra grunden på steder, hvor de ikke hørte til.

Teatrets bygningshistorie og teatrets bygninger af alle slags er en vigtig del af både den materielle og immaterielle kulturarv. Mursten og miljø, kunst og kultur, barrierer og brændpunkter – det rummer de mange bygninger landet over, der er bygget med det primære sigte at give plads til teaterkulturen og teatrets udvikling i al sin mangfoldighed.– Og det kan man se en flot fotografisk udstilling om på Teatermuseet i Hofteatret fra torsdag 6. juni 2013. Se http://www.teatermuseet.dk/content/interiører-og-facader

Udstillingen åbner samtidigt med, at den nye, ambitiøse og intentionelt landsdækkende teaterfestival CPH STAGE løber af stablen for første gang. Hvad bygninger og mursten er og har været af afgørende betydning for de enkelte teaterinstitutioners etablering og udvikling, det er festivalen for udviklingen af den tværinstitutionelle teaterkultur og dens forbindelse til publikum.

Festivalen er et fænomen som efterhånden har mange forskellige udtryk alt efter hvilket hjørne af kulturlivet, man befinder sig. Men fælles for alle former for festival er nok, at festivalen som fænomen er et reelt udtryk for, at vi i vort velfærdssamfund trods tidens kulturkampe og alt andet lige virkelig har udviklet et større og mere rummeligt kulturbegreb både i forhold til hvad, hvordan, hvorfor og ikke mindst hvor. Festivalen CPH STAGE er en platform for en anden måde at materialisere teatret som levende kulturarv på. Se http://www.cphstage.dk

Odin Teatret

Teatret i verden – verden i teatret

Odin Teatret: teatret i verden – verden i teatret (afsluttet 31. december 2013) handlede om nogle af de mange og mangeartede forestillinger fra Odin Teatrets næsten 50 års virke. Odin Teatret er både en lokalt forankret teaterinstitution i Holstebro og et kunstnerisk forskningslaboratorium, der er i konstant dialog med hele verden. Odin Teatret udgør både lokalt, nationalt og internationalt en af de mest spændende institutionelle udviklingshistorier i nyere tids teater- og kulturliv.

Café Teatret

Café Teatret 1971-2011 – og nu!

Café Teatret 1971-2011 – og nu! handlede om et af de mest levende og interessante vækstpunkter i det institutionelle danske teaterliv siden 1960’erne, om etableringen og udviklingen af et af de mest konstant samtidssøgende små storbyteatre.

Den fysiske udstilling i Teatermuseet i Hofteatret blev afsluttet 19. maj 2013. Senere i 2013 udbygges den digitale udstilling og præsentation af Café Teatrets historie og aktualitet her på siden, bl.a. med en række videos, herunder videointerview med CaféTeatrets leder i de første 40 år, Erling Larsen.

Abonnér på RSS - teaterinstitutioner