Tilbage til top

Interiører og facader

Danske teaterbygninger gennem 300 år

til og med 21. april 2014
FLERE BILLEDER
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret
fra Det Ny Teater
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret
fra Folketeatret
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret
fra Bellevue Teater
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret
fra Rønne Teater
Interiører og facader i Teatermuseet i Hofteatret

Interiører og facader – danske teaterbygninger gennem 300 år er en udstilling om danske teaterbygninger fra hele Danmark, set og fotograferet af Kurt Rodahl Hoppe og understøttet i ord af mag.art i Teatervidenskab og leder af Dramatisk Bibliotek ved Det Kongelige Bibliotek, Alette Scavenius.

Udstillingen er placeret centralt i hele Hofteatrets grundplan, dvs. husets caféområde, foyer og sidegange omkring teatersalen og i selve teatersalen.

Interiører og facader – danske teaterbygninger gennem 300 år er båret af Kurt Rodahl Hoppes atmosfæremættede billeder af de danske teatres indre og ydre, deres interiører og kringelkroge, deres skjulte rum og glemte steder, deres foyerer og facader. I store fotografiske collager viser udstillingen teaterbygningens forskellige rum og deres funktioner foran og bagved scenen: publikumsfoyeren, skuespillerfoyeren, salen, logerne, scenen, bagscenen, magasinerne og værkstederne. Udstillingen afspejler altså teatrets bygningshistorie og teatrets bygninger som en vigtig del af både den materielle og immaterielle kulturarv. Mursten og miljø, kunst og kultur, barrierer og brændpunkter – det rummer de mange bygninger landet over, der er bygget med det primære sigte at give plads til teaterkulturen og teatrets udvikling i al sin mangfoldighed. Læs direktør Peter Christensen Teilmanns tale ved åbningen » her

I forlængelse af udstillingen udkommer Alette Scavenius’ bog Magiens huse – danske teatre gennem 300 år (2013) også med eksteriør og interiør billeder af Kurt Rodahl Hoppe. Om Kurt Hoppe: se mere på www.kurthoppe.dk

Udstillingen er blevet til med støtte fra    Bikubenfonden