Tilbage til top

Blog

Historiske teatre

I september 2013 var der træf i det smukke og velbevarede Estates Theatre midt i Prag, hvor scener til filmen Amadeus om Mozart blev optaget i sin tid. Her mødtes forskellige mennesker og visioner omkring fortællingen om de mange historiske teaterbygninger, der ligger spredt ud over hele Europa. Teaterbygninger, som alene ved deres tilstedeværelse viser lige ind i afgørende kapitler af den europæiske kulturs historiske udvikling i de seneste 400-500 år. 

I foreningen PERSPECTIV – Association of historic Theatres in Europe, som Teatermuseet i Hofteatret i København er en aktiv del af, har vi sat os for at gøre noget for at fortælle denne historie og simpelthen synliggøre de mange, over hundrede, ofte velbevarede men af og til også truede historiske teaterbygninger, der gemmer sig i alle hjørner af Europa. Det gør vi med udstillings- og formidlingsprojektet European Route of Historic Theatres, som er støttet af EU's kulturprogram. » se mere her

Det sker primært på to måder: Gennem en rejseudstilling, der vises i 2015-16 og kommer til Teatermuseet i København i maj 2015. Og ikke mindst gennem formidling og lancering en række indbyrdes forbundne kulturruter med fixpunkter i de teaterhistoriske bygninger i de forskelle dele af Europa.. » se mere om de europæiske kulturruter med teaterhistoriske bygninger her

Den rute, vi lancerede i Prag, er The Emperor Route, som med udgangspunkt i Estates Theatre trækker en rejselinje op gennem teaterhistoriske bygninger i det gamle Habsburgske monarki, da det nuværende Tjekkiet og Østrig hørte sammen herunder. » se mere her 

Teatermuseet i Hofteatret er naturligt nok placeret på The Nordic Route. » se mere her. Heller ikke i PERSPECTIVs præsentation af den nordiske rute er alle historiske teaterbygninger med. I Danmark findes en række teatre, både selvstændige bygninger og ofte glemte eller hengemte teatersale bygget ind større bygninger, som fx Odder Teatersal. » se mere her

Måske kan et stærkere og aktualiseret vidnesbyrd om de historiske teaterbygningers betydning for udviklingen af den europæiske kultur og teaterkunst samtidigt blive en øjenåbner for teaterkulturens betydning i samfundsudviklingen i det hele taget – herunder de mange store og stort anlagte nye teaterbygninger, der opføres i disse år i Danmark. » se mere her

For slet ikke at tale om al den teaterkunst, der til alle tider er blevet skabt i bygninger, der slet ikke er bygget til teater, og for helt at overse alt det teater, der foregår uden for bygninger og institutioner.

Krigens verden

I disse dage, hvor Danmark igen med situationen i Syrien har overvejelser om at tage aktiv del i en eller anden form for militær intervention eller krigførelse, udgiver Teatermuseet i Hofteatret en bog om en af de måske ikke helt glemte, men med sikkerhed afgørende krige i Danmarks historie, nemlig Treårskrigen i midten af 1800-tallet. Bogen hedder Breve fra et grænseland og er redigeret af Mikael Kristian Hansen.

Breve fra et grænseland er bygget op på en brevveksling mellem forhenværende kongelig skuespiller Johan Daniel Bauer, der sad midt i et højborgerligt og koleraramt København, og sønnen August. August skrev breve hjem direkte fra krigszonen, fra de voldsomme og blodige slag ved Isted og stormen på Frederiksstad i 1850. Augusts breve rummer også tætte og atmosfærefyldte beskrivelser af landskabet, af den militære udvikling, af forholdet mellem soldaterne og civilbefolkningen og mellem dansk- og tysksindede i Sønderjylland.

Årene omkring midten af 1800-tallet er nogle af de mest dramatiske i Danmarks historie. Her blev de første sten til demokratiets fundament, Grundloven, støbt i København, samtidig med at Treårskrigen bragede løs i Slesvig og fik tilværelsen til at bryde sammen for familier og venner, der pludselig befandt sig på hver sin side af fronten. Til trods for at Danmark igen i disse år har soldater i krig, er det vanskeligt i dag at forstå Treårskrigens grusomhed, ligesom det er svært at forestille sig, at så dramatiske begivenheder kun kunne kommunikeres via breve, der var dagevis undervejs. Eller hvad afstanden i tid betød for de involveredes forståelse af, hvad der skete i krigen. Breve fra et grænseland dokumenterer og fortæller om, hvordan det gik for sig. » Læs anmeldelse af bogen her

 

Til anbefaling! Kan købes på Teatermuseet i Hofteatret for 150 kr eller i Boghandelen.
Bogen kan ligeledes bestilles via mail info [at] teatermuseet.dk eller tlf. 33 11 51 76 og følgende leveres pr. post. Her tillægges prisen dog porto.

Døden i dansk teater?

Det behøver ikke være så alvorligt. Men det må gerne. Teatermuseet i Hofteatret planlægger en større temaudstilling om "Døden i dansk teater – fra Jeppe på bjerget til Manifest 2083". Døden i teatret har mange forskellige udtryk.

Døden kan være blot et indirekte tema (fx Christian Lollikes om plejehjemsbeboere), i en enkelt scene eller meget dramatisk (her dør han i scene 5, eller han 'dør' som Jeppe på bjerget tror han gør det, da han tror han bliver hængt). Det kan være hele ele forestillinger, hvor døden (som Thor Bjørn Krebs' Om Tommy eller Beckettes Slutspil) eller en bestemt persons død (Vildanden) spiller en afgørende rolle. Det kan også være revynumre (som Tommy Kenters kostelige debutnummer i Cirkusrevyen 1979 om manden, der var alvorligt træt til døden), eller ankedoter eller historier fra teatrets verden (det er sket at døden faktisk har indfundet sig på scenen eller i salen midt under en forestilling).

Der er masser at tage af. Tragisk, tragikomisk, komisk, katastrofalt, alle afskygninger og en hvilken som helst genre. Og det må gerne være om den paradoksale virkning, som teater, der handler om døden, kan have. Jeg ville grine, hvis ikke jeg græd – eller omvendt. Og hvorfor gør man det? » se artikel fra videnskab.dk her

Giv lyd, hvis der er noget, der falder i dine tanker om det her.

CaféTeatret – levende billeder

Er det dokumentar eller en tidlig kunstnerisk tonet udgave af hjemmevideo med 8 mm? Teatermuseet i Hofteatret har for nylig afsluttet sin udstilling om CaféTeatret, et af de mest levende og interessante vækstpunkter i det institutionelle danske teaterliv siden 1960’erne. I de tidlige år optog Erling Larsen, der stod som teatrets daglige leder gennem 40 år, en række smalfilm fra teatrets dagligliv. Ikke så meget billeder fra scenen som alt det andet, der hører til i et levende teatermiljø, hvor alt hænger sammen og alle gør alt for at det hele kommer til at virke. Pragtfulde optagelser af stort og småt fra det første tiår af CaféTeatrets gøren og laden » se det her

I udstillingen indgik også andre dokumentariske videoer, der viste CaféTeatrets aktualitet, dengang som nu (hvor de skrives CT). Fx et videoindslag om fx den muslimske standupper Viva Shazia Mirza fra London. Mirza var en af flere internationale first movere inden for performance poetry og stand-up comedy. Hun optrådte to gange på CaféTeatret og KafCaféen under megen medieopmærksomhed - og politibevågenhed, da hun ofte var udsat for trusler på grund af sin frimodighed » se mere her

» se mere om udstillingen her

 

Sider

Abonnér på RSS - blogs