Tilbage til top

samtiden i teatret

fra Henrik Ibsen til Yahya Hassan

Indtil 12. april 2015 – udstillingen er afsluttet
FLERE BILLEDER

samtiden i teatret – teatret i samtiden var en lille frontudstilling, som viste en række eksempler på dramatik om samtiden på langs af teatrets historie fra Henrik Ibsens samtidsrealistiske dramatik på Det Kongelige Teater fra 1879 og helt frem til en række nyskrevne danske dramaer om samtiden. Blandt de nyeste eksempler var Yahya Hassans digte på Mungo Park Kolding, spillede oktober 2014 og igen i februar 2015, og Christian Lollike og Det Kongelige Teaters ballet om krigsveteranerne fra Afghanistan, I føling – en krigsballet, som er på turne i 2015.

Om det handler om krig, kønsroller, magtmisbrug, familieforhold eller andre ting, der rummer tabuer og tendenser i samtiden – teatret kan om nogen opfange og udtrykke det og har gjort det næsten altid.Det er altså ikke noget nyt, at teatret tager her-og-nu, altså samtidens tendenser og tabuer op, fanger dem i flugten og sætter dem op på scenen, for at give dem dramatisk udtryk og vække til debat. Gennem tiden er det sket på mange forskellige måder, men i hvert fald siden 1870’erne har man spillet teater om samtiden på en ofte ret direkte og realistisk facon, både i forhold til hvordan man spillede det og hvad forestillingerne handlede om.

Ganske ofte er det faktisk teatret, der før noget andet og nogen anden kunstart har været i stand til at give stærke og tidssvarende udtryk for de problemer og udfordringer, der har stukket næsen frem i det omkringliggende samfunds pågående udvikling uden at samfundet selv har kunnet eller villet se det i øjnene. Teatret har i hvert fald siden 1880’erne stræbt mod at gribe fat i nogle af de vanskeligste emner, man kan forestille sig at gribe fat i. Vanskelige, ikke bare fordi det drejer sig om ømtålelige emner, som mennesker, samfundet og offentligheden har svært ved at håndtere – men fordi det er emner, som kan synes næsten umulige at dramatisere og skabe teater ud af.

Mungo Park Kolding / Aalborg Teater og Teatermuseet i Hofteatret har sammen udarbejdet et undervisnings- og formdlingsmateriale, der tager udgangspunkt i teatrenes dramatisering af Yahya Hassans digte, men der ud over tilføjer historiske, kulturelle og kunstneriske perspektiver. Materialet kan bruges i forskellige faglige sammenhænge (dansk, samfundsfag, teaterhistorie, drama, kulturformidling osv.) og på forskellige niveauer (folkeskolens ældste klasser, i gymnasierne, på højskoler, i læseklubber og på de videregående uddannelser osv.) » hent undervisnings- og formidlingsmaterialet her

samtiden i teatret – teatret i samtiden udgør første eksempel på Teatermuseet i Hofteatrets lille nye frontudstilling, med skiftende emner under fællestitlen hotspot. Med udgangspunkt i en aktuel anledning – en forestilling, en debat osv. – sættes et aktuelt tema i teatret ind i et større historisk perspektiv. Den aktuelle anledning var her Mungo Park Kolding og Aalborg Teaters forestilling YAHYA HASSANS DIGTE - en musikalsk iscenesættelse af digtsamlingen YAHYA HASSAN i sæsonen 2014-2015.

Til udstillingen hører et essay med samme titel – samtiden i teatret – teatret i samtiden – der indgår i en ny skriftserie fra Teatermuseet i Hofteatret og som uddeles gratis ved besøg i museet.

 »se også Teatermuseet i Hofteatrets direktør, Peter Christensen Teilmanns blog