Tilbage til top

Peter Steen f. 1936 i Randers, død 2013 i Svaneke

Skuespilleren Peter Steen er død. Det milde stenansigt med de stålstærke nervøse trækninger, som han slap tøjlerne på i rollen som den manisk forvirrede kriminalassistent i Olsen Banden-filmene, stærkt opmuntret og nedtrykt af den koleriske kriminalkommisær i Aksel Strøbyes skikkelse. En af de andre biroller, han fyldte med diskretion og stringens, var bestyrelsesformanden i filmen Arven (2003). Steen var en for sin tid meget moderne skuespiller med et ligesom skjult kendskab til historiens og tilværelsens gang på jord – og dødens. Det lå som en klangbund i hans spil, synes jeg, ikke bare når han spillede moderne klassikere, men også når han spillede en, der ikke anede hvad døden var for noget og ikke kunne finde ud af at begå sig i livet. "Virkningen af en Skuespillers Kunst", skrev  Henrik Hertz i Et og andet om Skuespillerens Kunst (1948), "deels beroe paa hans Personlighed, deels paa hans Evne til at fornægte den". Det kunne godt tjene som motto for meget af Steens liv og virke som skuespiller.

Og mnåske også som instruktør. Jeppe i Holbergs Jeppe på Bjerget havde mange brogede livserfaringer at kæmpe med, mens han samtidigt kæmpede med sig selv. En af dem, var den han havde med sig fra 10 år som soldat i krig, og som han udtrykker kort og klart: "Døden er hård at gå på". Den sætning står som en gennemgående regi for Jeppe-traditionen i Danmark. Og sådan spillede Kurt Dreyer Jeppe på Odense Teater i 1994. Instrueret af Peter Steen.