Tilbage til top

Emilius Bærentzen

en portrætkunstner i Guldalderens Danmark

25. januar - 30. september 2014 ✮✮✮✮✮✰ Berlingske

Særudstilling om Guldalderens store portrætkunstner, Emilius Bærentzen (1799-1868). Under uddannelsen nød han Kunstakademiets bevågenhed og fik økonomisk støtte til en udenlandsrejse. Inden rejsen havde han udstillet omkring 30 malerier, bl.a. fem "familiestykker". I sidstnævnte skildrede han med ægthed det bourgeoisiets hverdagsliv, et motiv som var med til at gøre ham berømt. Efter hjemkomsten fra Paris blev Emilius Bærentzen i 1830'erne og 1840'erne en af hovedstadens mest søgte portrætmalere. Både scenekunstnere, komponister, forfattere, politikere og bourgeoisiet hørte til hans klientel.

5 stjerner i Berlingske Tidende 26. januar 2014: "Med udstillingen og bogen har Hofteatret gjort en fornem indsats for at hive Bærentzen frem af mørket. Enhver, der kan lide 1800-tallets København og dets mylder af kendte og mindre kendte borgere, bør gå ind i teatret og nyde Bærentzens persongalleri." » se hele anmeldelsen her

Navnlig politikerne og bourgeoisiet spillede en central rolle i Danmark i 1800-tallet med henholdsvis deres politiske og økonomiske magt under enevælden og demokratiets fødsel.  En særlig interesse havde Emilius Bærentzen for teatrets verden. Grundstammen i særudstillingen er Teatermuseet i Hofteatrets samling af Emilius Bærentzens olieportrætter og tegninger af forskellige forfattere, komponister og scenekunstnere ved Det Kongelige Teater og Hofteatret i første halvdel af 1800-tallet. Men disse portrætter sættes i sammenhæng med hans øvrige portrætter af politikere og bourgeoisi, således at hans udstillede værker anskues både individuelt og som en helhed på denne særudstilling.

Særudstillingen ledsages af en rigt udstyret bog inkl. katalog med samme titel som udstillingen: Emilius Bærentzen - en portrætkunstner i Guldalderens Danmark, red. af museumsinspektør Mikael Kristan Hansen og med indledning af direktør Peter Christensen Teilmann. » læs Teilmanns tale ved udstillingsåbningen her

Bogen kan købes på Teatermuseet i Hofteatret for 200 kr eller i Boghandelen. Bogen kan ligeledes bestilles via mail info [at] teatermuseet.dk eller tlf. 33 11 51 76 og følgende leveres pr. post. Her tillægges prisen dog porto.

Bogen er anmeldt indgående på www.historie-online.dk af overinspektør ved VejleMuseerne-Kunstmuseet, mag. art. Nina Damsgaard. Hun skriver bl.a.: "I de fem essays i bogens første hoveddel repeteres en del ”kendt guldalderstof”, men læseren stifter først og fremmest bekendtskab med ny viden, der med udgangspunkt i Bærentzens interesse for litteraturens og teatrets verden, bidrager til at udvide guldalderbegrebet og forståelsen af Bærentzens samtid, [...] Bærentzen har givet os portrætter af tidens førende personligheder, så vi også ad den vej kan erindres om den politiske opbrudstid, hvis efterklange vi jævnligt bliver mindet om i nutidens diskussioner om ”nationalitet” og ”det nationale”. Og det tilmed i portrætmalerier, der iscenesætter den portrætterede, så nutidens ”selfies” virker uendeligt banale. Selvbevidstheden oser ud af Bærentzens selvportrætter [...]. Såvel de fem essays som katalogdelen udgør et sobert og solidt grundlag for det videre arbejde med Bærentzens værk. Bogen er faktisk så fyldestgørende, at der sikkert vil gå en rum tid, før andre forskere ser sig nødsaget til at supplere".  » læs hele anmeldelsen her

Lektørudtalelse ved DBC: [...] En smuk kunstbog om Guldalderen flittige, men noget oversete portrætmaler Emilius Bærentzen, der samtidigt giver et godt indblik i det blomstrende kunstneriske miljø i 1800-tallets København [...]

Projektet er støttet af:
Augustinus Fonden
Axel Muusfeldts Fond
Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond
Gangstedfonden
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Konsul George Jorcks og hustru Emma Jorcks Fond
Krista og Viggo Petersens Fond
Landsdommer V. Gieses Legat
Oda og Hans Svenningsens Fond
Oticon Fonden
Simon Spies Fonden
Toyota-fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond