Tilbage til top

Wall of Fame

HamletScenen på Hofteatret

26. juni 2014 – 30. april 2015

Wall of Fame – HamletScenen på Hofteatret var en fotoudstilling, som præsenterede et bredt udsnit af de mange internationalt anerkendte skuespillere fra de seneste fire-fem generationer, der har været involveret i Shakespeare-forestillinger på HamletScenen på Kronborg Slot i Helsingør. 

Wall of Fame – HamletScenen at the Court Theatre is a photo exhibition representing a wide range from the numerous internationally renowned actors from the last four to five generations, which have been involved in Shakespeare productions at HamletScenen at Kronborg Castle in Elsinore.

Dansk teater har international horisont. Udenlandsk dramatik, både klassikerne og den helt nye dramatik, spilles løbende overalt på landets scener. Danske skuespillere optræder med mellemrum på udenlandske scener og får i stigende grad roller i udenlandske film. Og i Danmark findes en håndfuld internationalt prægede teatermiljøer som fx Odin Teatret i Holstebro og HamletScenen i Helsingør. Der har været spillet Shakespeare og Hamlet på Kronborg siden 1816, hvor man markerede 200-året for dramatikerens død. Men det var først fra 1937, at det blev en tilbagevendende begivenhed. I 1937 med stjernerne Laurence Olivier
som Hamlet og Vivien Leigh som Ophelia. Siden da har en sand perlerække af internationale og danske skuespillere spillet på Kronborg Slot og HamletScenen, bl.a. spillede Jude Law Hamlet i 2009.

Med Wall of Fame – HamletScenen på Hofteatret markerede Teatermuseet i Hofteatret endnu et nyt samarbejde med et af Danmarks mange – og vidt forskellige – levende teatermiljøer, HamletScenen på Kronborg Slot. Op til 2016 udbygges samarbejdet mellem de to institutioner i forbindelse med fejringen af 200-året for Shakespeare på Kronborg Slot. » læs direktør Peter Christensen Teilmanns velkomsttale her

Tilbage i 2009 publicerede Teatermuseet i Hofteatret et undervisningsmateriale om Hamlet, som stadig er lige til at downloade og anvende i fx dramafag, i dramaforløb på efterskoler og højskoler osv » se og hent materialet her

Danish theatre has an international outlook. Foreign drama, the classics as well as brand new drama, are performed on stages all over the country. Danish actors perform intermittently on foreign stages and they are increasingly appearing in foreign movies. And in Denmark there is a handful of internationally influenced theatre groups e.g. The Odin Theatre in Holstebro and HamletScenen in Elsinore.Shakespeare and Hamlet have been performed at Kronborg since 1816, when the bicentenary of the death of the dramatist was marked. However, it was not until 1937 that it became a recurring event. In 1937 it was a star studded cast with Laurence Olivier as Hamlet and Vivien Leigh as Ophelia. Since then a true string of pearls of international and Danish actors have performed at Kronborg Castle and HamletScenen, Jude Law was Hamlet in 2009.

The Theatre Museum at the Court Theatre marks with Wall of Fame – HamletScenen at the Court Theatre yet another collaboration with one of Denmark’s many – widely different – living theatre groups: HamletScenen at Kronborg Castle. The collaboration will be widened between the two institutions coming up to the celebration of the 200th anniversary of Shakespeare at Kronborg Castle in 2016.  » download openingsspeech here