Tilbage til top

Tekst 37

Teksten handler om en af moderne dansk teaters mest internationalt anerkendte og længst levende institutioner: Odin Teatret, etableret for 55 år siden og stadig i fuld vigør. Ud over at teatret har været aktivt i Danmark og rundt om i verden også hen over sommeren, er der fem aktuelle og lidt anderledes manifestationer af det.

Tilbage i starten af juli offentliggjorde teatrets stifter og leder, Eugenio Barba, et indlæg i Politiken, hvor han foreslog, at de danske teatre selv tog initiativ til at finansiere den ellers lukningstruede Årets Reumert-fest og det jury-arbejde, der ligger til grund herfor. Netop i disse dage i slutningen af august afholdes Odin Week Festival 2019. Samtidig deltog et af Odin Teatrets bestyrelsesmedlemmer, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune Lene Dybdal i kulturpolitiske debatter om bl.a. teatrets situation på Kulturmødet Mors. Og midt i det offentliggjorde Slots- og Kulturstyrelsen deres EU-nyt om fremtrædende EU-finansierede projekter med central dansk deltagelse, her iblandt Caravan Next med Odin Teatret /Nordisk Teaterlaboratorium som organisatorisk og kunstnerisk drivkraft.

Tidligere på sommeren var Odin Teatret og Eugenio Barba genstand for hyldest i Grækenland. Først på Peloponnes Universitetet, hvor Barba modtog sin 13. Internationale Æresdoktortitel for ”his artistic merits and scientific contribution to theatre anthropology”. Efterfølgende med en 3 dages kongres i Delfi, foranstaltet og betalt af det græske kulturministerium. Teksten består af to taler. Eugenio Barbas egen takketale Spørgsmål fra mit andet liv (oversat fra italiensk af Iben Nagel Rasmussen) fra Peloponnes. Dernæst professor emeritus og teater- og litteraturanmelder Thomas Bredsdorffs tale fra kongressen i Delfi om Kunsten at være tilskuer i Odin Teatret (oversat fra engelsk af Else Ochu). De to taler undersøger fra hvert deres synspunkt, instruktørens resp. tilskuerens, Odin Teatrets specielle væsen, praksis og virkning.