Tilbage til top

Tekst 26

Teksten handler om grevinde Danner og hendes tid, verden og færden. 2015 er 100-året for indførelsen af stemme- og valgret til meget mere end 15 % af den samlede befolkning, der hidtil havde haft det – og det var første gang overhovedet, at kvinder fik det. 2015 er også 200-året for Louise Rasmussen, den senere grevinde Danners fødsel i 1815. Louise Rasmussen er mest kendt i eftertiden for at være en tidligere balletdanser og modehandler, der blev gift med med Kong Frederik 7 og herefter hed Grevinde Danner – og det læser ser du mere om i Frederik 7’s loge her inde ved siden af, hvor de to i nogle år i 1850'erne havde deres faste plads. Var Danner alene på besøg i Hofteatret sad hun i sin egen lille loge. 

Men Danner blev på flere måder en tidlig forkæmper for lige ret og social accept og fra sin udvalgte position en af flere first movers, der gennem bevidst anvendelse af egne privilegier og handlinger bragte det danske samfund frem mod et moderne demokrati og social bevidst offentlighed. Efter kongens død donerede Grevinde Danner sin arven til gavn for fattige kvinder og børn, noget som lever den dag i dag bl.a. gennem Dannerhuset. Formentlig var hun heller ikke uden medvirken til, at Kong Frederik 7 modvilligt underskrev den første Grundlov i 1849, som blev Danmarks første demokratiske forfatning og en forløber for den nye grundlov i 1915.

Af flere grunde mødte Danner – som offensive, magthavende kvinder både før og siden har oplevet det – modstand både nede fra og oppe fra. Hun havde taget hele turen op ad den sociale rangstige. Født af en ugift tjenestepige, optaget som 11-årig på Det Kongelige Teaters balletskole, som havde plads her i Hofteatret, fastansat som 20-årig ved balletten, fritaget for tjeneste som 27-årig pga graviditet, født en søn uden for ægteskab, etableret sig som modehandler og endelig gift med kongen til venstre hånd og gjort til grevinde.

Danners levnet var på mange måder uhørt og hun mødte hetz fra de privilegerede og politiske klasser, hun efterhånden levede blandt, men også fra andre dele af samfundet. Historikeren Kaare Johannesen om Grevinde Danner i DR K’s Historiequizzen i marts 2015, der foregik her i Hofteatret: "når nogen af folket, pludselig bliver til noget, som resten af folket ikke bliver til, så har man overskredet en eller anden grænse: det gør man bare ikke".

Teatermuseet i Hofteatret udarbejdede i 2010 et undervisningsmateriale omkring grevinde Danner og hendes tid. Her findes biografier og baggrunbdsartikler om tiden, teatrene, politikken, indførelsen af Grundloven i 1849 og et dialogspil foruden eksempler på de smædesange, der blev skrevet og sunget om Danner.  Materialet er udarbejdet med sigte på udskolingstrinnet i Folkeskolen, men kan bruges som baggrundmateriale i en række forskellige undervisnings- og formidlingssammenhænge – og det genudgives her som tekst 26 » se og hent tekst 26 her