Tilbage til top

Tekst 24

Tekst 24 er et undervisningsmateriale, som er udgivet i anledning af to teatres forestilling YAHYA HASSANS DIGTE - en musikalsk iscenesættelse af digtsamlingen YAHYA HASSAN. Materialet er udarbejdet af Mungo Park Kolding, Aalborg Teater og Teatermuseet i Hofteatret. Artikler om selve forestillingen suppleres med historiske, kulturelle og kunstneriske perspektiver. Materialet kan bruges i forskellige faglige sammenhænge (dansk, samfundsfag, teaterhistorie, drama, kulturformidling osv.) og på forskellige niveauer (folkeskolens ældste klasser, i gymnasierne, på højskoler, i læseklubber, på de videregående uddannelser osv.) » hent tekst 24 her