Tilbage til top

Tekst 21

Tekst 21 spørger, hvordan et moderne teatermuseum kan forny formidlingen af både den materielle og immaterielle kulturarv, som museet og dets bygning er et både traditionsrigt og levende udtryk for? Teksten reflekterer i det hele taget over og giver perspektiver på aktuelle udfordringer for teatermuseer og teaterhistoriske bygninger rundt om i Europa. Som det gælder for mange kulturinstitutioner, nye eller gamle, gælder det for teatermuseer og teaterhistoriske bygninger som fx Teatermuseet i Hofteatret: Bygningen og de fysiske (og eventuelt fredede) interiører er ofte både museets vigtige ’genstand’ og største barriere. hent tekst 21 her

Tekst 21 er skrevet af Teatermuseet i Hofteatrets direktør, Peter Christensen Teilmann. Teilmann er bl.a. tidl. formand for Nordisk Ministerråds Kultur- og kunstprogram (2010-2012) og forfatter til Kulturliv – institutioner, formidling og praksis (2010). Teilmann er desuden præsident for PERSPECTIV, the Association of Historic Theatres in Europe, 

PERSPECTIV er et non-profit netværk af teaterhistoriske museer, teatre, enkeltaktører og andre ansvarlige for og-eller interesseret i teaterhistoriske bygninger og teaterhistorisk kulturarv i Europa – her i blandt Drottningholms Slottsteater (SE), Hvar Heritage Museum (HR), Slovenian National Theatre Museum, Ljubljana (SI), Austrian Theatre Museum, Vienna (AT), Museum in the Teatr Wielki, Warsaw (PL) og Victoria & Albert Museum, London (GB).  PERSPECTIV er hovedorganisator for et større EU-finansieret projekt i krydspunktet mellem tea-terhistorisk kulturarv og kulturel turisme: The European Route of Historic Theatres 2012-2016, som involverer 16 partnere fra 12 lande. Et af projektets hovedmål er rejseudstillingen The History of Europa – told by its Theatres. Udstillingen kommer til Teatermuseet i Hofteatret maj 2015. PERSPECTIV: » se mere om PERSPECTIV her