Tilbage til top

Seminarer

Teatermuseet i Hofteatret tilbyder de ideelle omgivelser for et seminar: Et foredrag eller en præsentation, der leveres til et publikum omkring et bestemt emne eller et sæt af beslægtede emner. Hofteatrets scene og tilskuersal danner glimrende rammer for de mindre og større seminarer.

Et seminar lægger ofte op til oplæg og diskussioner om et bestemt problem eller emne, og der opfordres derfor typisk til, at deltagerne deltager aktivt. Teatermuseet i Hofteatret har netop en række små og store tilskuerloger samt mindre rum, hvor seminardeltagerne kan trække sig tilbage til mindre gruppediskussioner.

Derudover kan et seminar også betragtes som værende en friere undervisningsform med bl.a. oplæg, diskussioner og gruppearbejde i forskellig form. Museet stiller det fornødne AV-udstyr samt trådløst internet til rådighed.

Teatermuseet i Hofteatret sørger for forplejning i løbet af hele seminaret efter nærmere aftale.