Tilbage til top

Peter Christensen Teilmann

Peter Christensen Teilmann, direktør for Teatermuseet i Hofteatret siden 2010 og sammen med Slots- og Kulturstyrelsen projektleder
for det fondsfinansierede projekt Hofteatret – restaurering og formidling, der holder Hofteatret lukket 2021-22 »se mere her.
Tidl. præsident for PERSPECTIV – Association of historic Theatres in Europe og ansvh. co-kurator
for den tværnationale rejseudstilling The History of Europe – told by its Theatres »se mere her.
Mail: teilmann@teatermuseet.

Teilmann er guide på en anderledes og uprentiøs kultur-rundtur ude på Slotsholmen, som slutter ved Teatermuseet i Hofteatret »læs mere her.

Teilmann er desuden foredragsholder og forfatter til en lang række artikler og bøger. Af artikler er bl.a. bidrag til www.danmarkshistorien.dk om Ludvig Holberg »se mere her. Af bøger bl.a. Horsens afterbeat (2011, »se mere her) og Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010). Om bogen hed det i bibliotekernes lektørudtalelse: ”I kraft af overblikket og det store eksempelmateriale er bogen den pt. bedste og mest opdaterede oversigt over og indgang til dansk kulturliv, kulturens institutioner og formidlingspraksis” (»Se video om bogen fra Bogforum med Teilmann og Anne Middelboe Christensen her). Seneste udgivelse er bogen Hofteatret i tiden 1767-2017, udgivet i anledning  af Hofteatrets 250 års jubilæum. »se mere her.

Tillidsposter og faglige hverv
Præsident for PERSPECTIV – Association of historic Theatres in Europe 2013-16
Bestyrelsesmedlem i Odin Teatret 2013-
Bestyrelsesmedlem i foreningen Sceneprojekt.dk 2013-
Medlem af Repræsentantskabet i foreningen Dansk Teater 300 år 2020-
Medlem af Repræsentantskabet i Rønne Theater 2018-
Beskikket medlem af Aftagerpanelet ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, 2013-19
Formand for Nordisk Ministerråds Kultur- og kunstudvalg 2010-2012
Dansk repræsentant i EU's Kulturstøtteprogrammer, EACEA, 2007-2014
Besttyrelsesmedlem på Nørgaards Højskole 2007-08
Censor på Det Informationsvidenskabelige Akademi/Københavns Universitet 2004-
Underviser og fagkoordinator på det tværhumanistiske tilvalgsfag Kulturformidling, Københavns Universitet 2002-2013
Næstformand i Holbergsamfundet 2001-2011, herunder i 2002-2005 initiativtager s.m. Gunnar Sivertsen til projekteringen af digital og fysisk udgivelse af Holbergs samlede Skrifter
Forfatter og foredragsholder – se www.peterchristensenteilmann.dk

Tidl. iøvrigt
Gymnasielærer på Greve Gymnasium, ekstern lektor på Odense Universitet (Syddansk Universitet), adjunkt og amanuensis på Aarhus Universitet, kursusleder på Nørgaards Højskole og fodbolddommer foruden kortvarigt angriber på 7-mands masterholdet i BK Viktoria af 1900. Født og opvokset i Stensballe og Horsens. Forældre: sognekæmner Tage Christensen (1936-97) og sekretær Bodil Christensen (1937-66).

ENGLISH
Peter Christensen Teilmann, director of the Theatre Museum at the Court Theatre since 2010.
e-mail: teilmann [at] teatermuseet.dk

Honorary and professional assignments
President for PERSPECTIV – Association of historic Theatres in Europe, 2013-16
Board member of Odin Teatret, 2013-
Boardmember of the association Sceneprojekt.dk 2013-
Officially appointed member to the advisory board of the Institute of Aesthetics and Communication at Aarhus University, 2013-
Chairman of Nordic Council of Ministers culture and art committee, 2010-2012
Danish representative in EU’s culture support programmes, EACEA, 2007-
Examiner at the Royal School of Library and Information Science, 2004 –
Teacher and coordinator, The Practice of Cultural Promotion and Dissemination of Culture University of Copenhagen, 2002-2013
Vice-chairman of the Holberg Society, 2001-2011
Author and lecturer – see www.peterchristensenteilmann.dk

Teilmann is guiding a culture-round trip on Slotsholmen with a different and unpretentious approach; last call is the Theatre Museum at the Court Theatre. Besides, Teilmann is lecturer and author of a great number of articles and books. Most recent contributions to www.danmarkshistorien.dk about Ludvig Holberg. It was said of his book Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010) in the public libraries guidelines: “Due to its overview and the extensive material of individual examples this book is the best and most updated outline and introduction to Danish cultural life, cultural institutions and practical mediation." Additional:Previously Teilmann was a senior school lecturer at Greve Gymnasium, Course leader at Nørgaards Højskole and football referee – still occasionally active on the 7-man master team of BK Viktoria of 1900.