Tilbage til top

Living Movement

Moderne dans i 1970'erne

Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret er afsluttet 15. maj 2013
FLERE BILLEDER
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret
Living movement – udstillingsfoto
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret
Living movement – forestilling 1976
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret
Living movement – forestilling 1979
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret
Living movement – Hannovergade
Living Movement i Teatermuseet i Hofteatret

Living movement blev startet i 1972 som Danmarks første moderne dansekompagni. Living movement var et kunstnerisk og institutionelt nybrud i feltet mellem teater og dans. ”….et pakhus på Christiania. Det blev vores første studio – uden varme og med en spand at tisse i, men det var gratis. Jeg oplevede København som et utroligt spændende, liberalt sted med stor aktivitet indenfor musik, billedkunst og det eks- perimenterende teater. Vores første forestilling blev opført i 1972 på The Mermaid Theatre i Ny Vestergade og den spillede hele 10 gange. Vi kaldte os Living Movement, og vi var bidt af det.” (citat fra www.randipattersoncompany.com)

Stifterne af Living Movement var fem kvinder: foruden Randi Patterson, Jytte Kjøbek, Fran Turner, Graziella Hsu og Nina Voltelen. De fem dansere havde et fælles ønske om at arbejde med nutidig dans, eller ‘contemporary dance’ som det dengang hed i udlandet. Contemporary dance var endnu ret ukendt i Danmark i 1970’erne, hvor dans var synonym med klassisk ballet, jazzballet og ballroom dance. I flere år måtte gruppen indlede enhver henvendelse med et lille foredrag om, hvad det var og især ikke var de beskæftigede sig med. 

Living Movement var et kunstnerisk og institutionelt nybrud i feltet mellem teater og dans og i forhold til de klassiske dansetraditioner. Det viste sig i hvad de gjorde og hvordan og hvorfor de gjorde det. De gik ikke uden om de kunstneriske traditioner fra de klassiske danseformer, men først og fremmest søgte de tæt på dansernes egne kropslige udtryksmuligheder og kulturelle dansebaggrunde. Det at udvikle et personligt og nutidigt dansesprog, som tilsvarende kunne opleves umiddelbart af et publikum uden specielle forudsætninger eller kendskab til traditionerne. Living movement var et af første forsøg inden for dansekunsten på at praktisere det, der siden er blevet common sense: jævnbyrdig dialog mellem kulturudøverne og publikum om emner i samtiden, der har en bredere relevans og interesse. 

Det viste sig, hvor de gjorde det. Pakhuset på Christiania var blot startskuddet. Siden indtog gruppen en række andre bygninger rundt om i København, der slet ikke var tænkt til dans, foruden forskellige udendørs utraditionelle spillesteder som gader, parker, museer, gallerier, både og selv udstillingsvinduer, hvis dette betød muligheden for at få et nyt publikum i tale. Siden fulgte også gæstespil på festivaler og i udlandet. 

Det viste sig i, hvem de gjorde det med. Gruppen lagde stor vægt på at samarbejde med andre kunstnere. En række udenlandske koreografer blev bedt om at lave værker til Living Movement, men også kunstnere fra kunstarter som film og billedkunst blev inddraget. Vigtigst og mest frugtbart blev samarbejdet med den nye kompositionsmusik. Flere værker blev skrevet direkte til Living Movement og musikere var ofte en integreret del af koreografien. 

I 1977 oprettede Living Movement deres Åben Scene i en baggård i Hannovergade på Amager. Stedet blev ikke alene et hjemsted for gruppens forestillinger og undervisning, men mere og mere også en platform for de nye grupper som begyndte at komme til. Åben Scene blev et samlingspunkt for det spirende moderne dansemiljø og udgangspunkt for initiativer som banede vejen for den organisering og institutionalisering af den moderne dans som kendes i Danmark i dag. – Både Living Movement og Åben Scene ophørte i 1984, men dansemiljøet har siden levet videre og været i vækst gennem nye generationer og nye scener.