Tilbage til top

Hofteatret 1767

FLERE BILLEDER

 I forbindelse med Hofteatrets 250 års jubilæum i 2017 blev en gammel drøm opfyldt. Efter flere års forundersøgelser kunne scenografen Christian Tom-Petersen fuldføre et stort og minutiøst arbejde med at bygge en smuk og detaljerig model af Hofteatret, som det så ud indvendigt og udvendigt ved åbningen i 1767. Modellen (1:30) viser i fuld udstrækning Hofteatrets imponerende sal og scenerum med kulisser, loftsdekorationer, lysekroner osv. Scenens dekoration er lavet efter teatermaleren Peter Cramers skitser til det franske syngestykke Annette et Lubin, andre dekorationselementer efter Hofteatrets første teatermaler Jens Pedersen Lunds skitser. Modellen af Hofteatret anno 1767 kan ses i det grønne rum bagest på Hofteatrets balkon.

Christian Tom-Petersen har i en årrække studeret Hofteatrets interiør og rum – installationer, vægge, gulve og det store loft – i detaljer, foruden de lokaler, der ligger op til Hofteatret og rummer Folketinget og De Kongelige Stalde. De fysiske studier er suppleret af farvearkæologiske studier og og byggehistoriske forhold, herunder grundige analyser af 45 regninger fra håndværkerne, der var involveret i indretningen af Hofteatret. Christian Tom-Petersen har ydermere studeret andre historiske teatre, der er jævnaldrende med Hofteatret. For scenetekniske forhold gælder det bl.a.  Drottningholm Slotsteater og Helsingør Teater. For salens vedkommende Teatro di Corte della Reggia di Caserta ved Napoli, Teatro Scientifico i Mantova og Cuvillies Teatret i Munchen. 

Lysdesignet er udført af Tiantec ved Tue Selmer Friborg. Arbejdet er finansieret af Fonden Jørgen Hansen Kochs mindelegat. Se denne fine billedvideo om Hofteatermodellen, fyldt med detaljer, der viser Christian Tom-Petersens minutiøse arbejde med modellen:

den2radios Anne Eggen producerede en podcast med Christian Tom-Petersen, hvor han fortæller om Hofteatret anno 1767 og sit arbejde med modellen. » hør programmet her

Perspektiv på Hofteatret fra 1767 og frem til i dag
Hofteatrets store forsal og området omkring det smukke, perspektiviske scenerum præges den dag i dag af de oprindelige klassicistiske interiører og kølige farver fra 1745, fra tiden før den unge Christian 7 fik bygget et teaterrum ind i bygningen. Selve teatersalen er stadig præget af den tidstypiske restaurering og ændring i interiører og farver, der blev iværksat af den da nye, men knapt så unge Christian 8 i 1842, hvor salens indretning blev opdateret til at matche en ny tids offentlighed og teaterkultur.

Christian Tom-Petersens model af Hofteatret anno 1767 gengiver på mærkværdig vis historiens vingesus, stedets ånd, sådan som den lever i den mere end 250 år gamle bygning fra 1700-tallet. Det er et mærkeligt paradoks: i kraft af håndgribelig materiel kulturarv, bygningen og dens interiører, fornemmer man uvilkårligt det i vores kulturarv og historie, som ikke er håndgribeligt, men sanseligt og immaterielt. Overalt i huset er der spor af det liv, der har fyldt Hofteatret i tiden – gennem 250 år. Tidens tand har selvfølgelig ofte gnavet i interiørerne, men detaljerne er stadig tydelige, nu fyldt med patina – det stille forfald i overfladen, der øger skønheden.