Tilbage til top

Herman Bang

Herman Bang og scenen

Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret – afsluttet 15. april 2013
FLERE BILLEDER
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret
Herman Bang – fra udstillingen
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret
Herman Bang på Folketeatret 1899
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret
Bang og Betty på Folketeatret 2012
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret
Herman Bang i sit hjem o. 1900
Herman Bang i Teatermuseet i Hofteatret

Herman Bang og scenen viste i ord og billeder sammenhængen mellem forfatteren, dramatikeren, kritikeren og den offentlige person Herman Bang: En first mover og en grænseløs dansker i en brydningstid, et enestående menneske med sans for scenekunsten, for scenisk liv – for det iscenesatte og selviscenesættende.

Herman Bang blev født i 1857 og døde i 1912, kun o. 55 år gammel. Han var berømt og berygtet i sin egen tid som forfatter, som journalist og som offentlig person; en tid, som var præget af spektakulære udviklinger af både offentligheden og medierne – og ikke mindst mediernes stigende betydning for offentlighedsforståelsen og for den offentlige forståelse af køn og sexualitet. 

Herman Bang forstod kunsten at placere sig i denne offentlighed og disse medier, som især var de opkommende omnibusaviser, magasiner og månedsskrifter. Billedet af den offentlige poseur Herman Bang lever den dag i dag. Og som journalist står hans personligt konfronterende socialreportager fra den moderne civilisations skyggesider og brændpunkter stadig som banebrydende. Kendt og brugt i dag er fx hans reportage fra Christiansborg Slots brand i 1884. Men rent kunstnerisk har eftertiden dog især kanoniseret ham som en banebrydende forfatter, der indførte det impressionistiske kunstsyn og verdensbillede i dansk litteratur. Kendt er især hovedværker som Tunge Melodier (1880), Haabløse Slægter (1880), Stille Eksistenser (1886), Ludvigsbakke (1896), Stuk (1887) og Tine (1889).

Bag om den impressionistiske forfatters skønlitterære værker og journalistiske virksomhed ligger imidlertid de kunstneriske erkendelser og erfaringer fra dramatikkens verden, som Herman Bang gjorde sig – både som dramatiker, som teateressayist og som teateranmelder. Det talent, Herman Bang havde for dramatisk dialog og for at fange en situation og en skæbne i en replik, det talent dyrkede han i sine unge år som dramatiker. Og de erfaringer, han gjorde sig i dramatikken, førte han med suverænitet over i journalistikken og ikke mindst i de mange skønlitterære skitser, noveller og romaner.

I udstillingen indgik bl.a. skuespilleren Ole Lemmekes indlæsning af Bangs essay om skuespillernes brug af stemmen. » se og hør mere her

Udstillingen var tilrettelagt i samarbejde med Folketeatret og dr. phil. Knud Arne Jürgensen, hvis to essays om Herman Bang og scenen er publiceret på Teatermuseet i Hofteatrets digitale publiceringsforum, webtekst. » se mere her