Tilbage til top

Foredrag

Teatermuseet i Hofteatrets historiske og idylliske omgivelser er som skabt til foredrag. I efteråret 2011 blændede museet op for et samarbejde med Folkeuniversitetet i København. I uge 44-48 afholdt Folkeuniversitetet foredragsrækken om "De kongelige elskerinder" på Teatermuseet i Hofteatret.

 

HISTORIE - Til venstre hånd: De kongelige elskerinder

Ved lektor, ph.d. Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet

Danske konger har traditionelt altid haft elskerinder. Det var ikke bare et spørgsmål om hor (som var forbudt) eller om kærlighed (selv om det kunne være det). Ofte var forholdene alment kendte, hvis ikke elskerinderne og deres børn med kongen ligefrem var officielt anerkendte. Visse elskerinder var sågar viet med kongen til venstre hånd, samtidig med at dronningen var viet til højre hånd. Det skete vel at mærke i en situation, hvor kongen var kirkens overhoved, og hvor straffene for udenomsægteskabelig seksuel aktivitet samt bigami for den øvrige befolkning var særdeles hårde.

Formålet med forelæsningerne er ikke at bedrive sladderjournalistik på historiske personer, men at prøve at forstå og forklare skikken med kongelige elskerinder. Elskerinderne og deres rolle og betydning i dansk politik fra ca. 1500 og frem vil blive belyst. Der vil blive stillet nye spørgsmål, der bidrager til at se kongernes elskerinder som danmarkshistoriske begivenheder og sætter skikken med elskerinder i et nyt lys, bl.a. ved at medtænke samfundsudviklingen. Vi arbejder hen imod at finde svar på spørgsmål som: Hvorfor var den slags tilladt for kongen, når det var strengt forbudt for alle andre? Hvorfor hørte skikken med officielle elskerinder op?

1. Kongen, den lille due og hendes mor: Christian II, Dyveke og Mor Sigbrit.

2. Kongen, adelen og elskerinderne – samt deres mange børn (Christian IV og hans elskerinder og børn).

3. Enevælde, maitresser og hustruer til venstre hånd (Christian V og Frederik IV).

4. En skik i forfald og parallelle, borgerlige familieliv (Frederik V, Christian VII, Frederik VI og Christian VIII).

5. Modehandlerinden, kongen og trykkeren – og den frie grundlov (Frederik VII og grevinde Danner).