Tilbage til top

Faglige arrangementer

Teatermuseet i Hofteatret tilbyder historiske og idylliske rammer omkring mange forskelligartede arrangementer. Museet er meget åbent overfor både traditionelle og mere utraditionelle faglige arangementer.  Et af de mere utraditionelle arrangmenter fandt sted, da Teatermuseet dannede de fysiske rammer for en doktordisputats. Omtalen fra doktordisputatsen gengives nedenfor.

 

Disputatsforsvar

Prak. læge Mikkel Vass

Afdeling for Almen Medicin og 

Forskningsenheden for Almen Praksis

Institut for Folkesundhedsvidenskab

CSS, Københavns Universitet

forsvarer torsdag den 10. juni 2010 kl. 13.00 sin disputats:

Prevention of functional decline in older people. 

The Danish randomised intervention trial on preventive home visits.

 

Formålet med disputatsen har været at belyse, hvorvidt uddannelse af praktiserende læger og det personale, som udfører forebyggende hjemmebesøg til ældre hjemmeboende, kan medvirke til flere leveår med god funktionsevne og forbedrede muligheder for at klare sig uden hjælp.

Loven om forebyggende hjemmebesøg forpligtede danske kommuner fra 1998 til at tilbyde alle borgere på 75 år og derover to årlige besøg, men der var ingen klare retningslinier for, hvordan besøgene skulle udføres, eller hvordan de skulle organiseres. 

Med baggrund i den eksisterende viden fremsatte vi en hypotese om, at den bedste måde at gennemføre besøgene på, var at lade en vurdering af funktionsevne indgå og reagere hurtigt og evt. tværfagligt ved tidlige tegn på funktionsevnetab.

Kommunerne skulle have gode muligheder for rehabilitering så eventuelle træningsbehov kunne iværksættes, og det forebyggende tilbud skulle generelt medvirke til at fremme fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes muligheder og motivation. Tegn på helbredsproblemer skulle koordineres med almen praksis, så fælles holdninger og løsninger til dagligdagens problemstillinger kunne medvirke til en fleksibel og individualiseret opfølgning. 

En sådan ’best practice’ model lagde fokus på det lærende moment omkring hvilke kompetencer og forudsætninger, som skulle være til stede for at opnå bedst mulig effekt af besøgene. Vi ville derfor introducere og afprøve et let lært og enkelt værktøj til måling af funktionsevne med opmærksomheden rettet mod at reagere på tidlige tegn på funktionsevnetab.

 

Bedømmelseskomiteen: 

Prof. Finn Diderichsen (formand), Københavns Universitet 

Prof. Jørgen Lous, Syddansk Universitet og 

Prof. Thomas Gill, Yale University, USA.

Leder af forsvarshandlingen: Prof. Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet