Tilbage til top

Det skjulte Slotsholmen

Er afsluttet

FLERE BILLEDER

Det skjulte Slotsholmen handler om det, der ikke uden videre ses og forstås ved et besøg på Slotsholmen – den lille kunstige ø, der i århundreder har været en vigtig del af magtens, politikkens og kulturens centrum. Besøger man de mange institutioner får man en spændende indsigt i alt, der er sket og sker i husene. Men Slotsholmen er også fyldt med spor af begivenheder og hændelser, der lever i murene og ude på pladserne, men som blot ikke mere ses eller bemærkes. – Det er det, Det skjulte Slotsholmen fortæller om. "Den udstilling, som nu kan ses i Rigsdagsgården, giver en fornem indgang til at gå en tur på Slotsholmen. Der er mange ting, der ikke umiddelbart springer i øjnene, som man pludseligt opdager rummer en langt historie, og man skal give sig god tid, for den lille ø, som var begyndelsen med Absalons borg, er vokset til en anseelig størrelse alt efter de behov, udviklingen i Danmark har medført." Stræderne, september 2020

Af alle institutioner på Slotsholmen er den mest hemmelige nok Hofteatret. Men sådan har det langt fra altid været.  Et af de væsentlige kapitler i Slotsholmens og Danmarks nyere historie er også Hofteatrets – nemlig 1840-50’erne. Afskaffelsen af Enevælden og vedtagelsen af Grundloven medførte revolutionerende ændringer i såvel den politiske som den kulturelle og kunstneriske situation. Det blev direkte afspejlet i Christian 8’s og hans arkitekt Jørgen Hansen Kochs modernisering af Hofteatrets interiører og faciliteter til brug for kulturelle og kunstneriske formål i takt med tiden. 

Det skjulte Slotsholmen blev åbnet i strålende solskin torsdag 13. august. Velkomsttale v/ Teatermuseet i Hofteatrets direktør, Peter Christensen Teilmann (se talen: her). Åbningstale v/ Folketingets nyligt afgåede direktør, Carsten U. Larsen. Fem unge fra den socialøkonomiske virksomhed FRAK fra Blågårds Plads delte med venlighed og upåvirket af situationen vandflasker ud til de mange gående og cyklister, som passerede Rigsdagsgården og udstillingen i forbifarten. Alle flasker fik ben at gå på, folk smilte, stoppede op, undrede sig og drak vand.

Teatermuseet i Hofteatrets direktør, Peter Christensen Teilmann, er udstillingens kurator og kan kontaktes mhp. interview og-eller rundvisning (walk’n’talk) på Slotsholmen: 61677081 / teilmann@teatermuseet.dk – Teilmann er også selv guide på den kulturelle slentretur på det skjulte Slotsholmen, der afsluttes med besøg i Hofteatret » se mere og bestil omvisning her

Se Boris Boll Johansens sjove og lærerige animationsfilm – for børn og barnlige sjæle – om det skjulte Slotsholmen og det hemmelige Hofteater her:

Det skjulte Slotsholmen er historier om det, der ikke uden videre kan ses og forstås ved et besøg på Slotsholmen – den lille kunstige ø, der i århundreder har været en vigtig del af magtens, politikkens og kulturens centrum.Besøger man de mange institutioner får man en spændende indsigt i alt, der er sket og sker i husene. Slotsholmen er som sådan et historisk erindringssted og et monumentalt moderne byrum i ét. Slotsholmen er fyldt med historiske bygninger og hypermoderne arkitektur, med moderne arbejdsliv om dagen og historisk mørke om natten.

Men Slotsholmen er også et glemmested, præget af hengemte mindesmærker, monumentale, men skjulte begivenheder og spor af hændelser, der lever i murene og ude på pladserne, men som ikke mere ses eller bemærkes. – Og det er det, Det skjulte Slotsholmen fortæller om. Se og høre podcast om det skjulte Slotsholmen og det hemmelige Hofteater her:

Ikke mange steder i verden kommer man så tæt på magtens institutioner som her. Slotsholmen er på samme tid et frit tilgængeligt og samtidig et af de bedst sikrede – ja hemmelige – offentlige områder i Danmark. På Slotsholmen ser man, hvordan den specielle sammenhæng mellem den royale og den politiske magt, vi har i Danmark, har sat sig igennem i bygninger og på pladser – og i en hel del, man ikke kan se. 

Af alle institutioner på Slotsholmen er den mest hemmelige nok Hofteatret. Men sådan har det langt fra altid været.  Et af de væsentlige kapitler i Slotsholmens og Danmarks nyere historie er også Hofteatrets – nemlig 1840-50’erne. Afskaffelsen af Enevælden og vedtagelsen af Grundloven medførte små og større revolutioner i såvel den politiske som den kulturelle og kunstneriske udvikling. 

Den udvikling blev direkte afspejlet i Christian 8’s og hans arkitekt Jørgen Hansen Kochs modernisering af Hofteatrets interiører og faciliteter til brug for kulturelle og kunstneriske formål i takt med tiden. Det var egentlig temmelig progressivt målt med den tids forståelse af kunstneriske og kulturelle institutioner. De skabte forudsætningerne for, at Hofteatret foldede sig ud for et nyt og bredere publikum og en helt speciel kombination af stedbundet kunstpraksis (fx i og med den for dansk teater så skelsættende Hofteatersæson 1855-56), kulturforståelse og besøgsoplevelser, som i større, men ofte mindre grad har kendetegnet Hofteatret siden da.

Det skjulte Slotsholmen – fysisk udstilling, animationsfilm, podcasts, undervisnings- og formidlingsmateriale – er støttet af Fonden Jørgen Hansen Kochs mindelegat. Udstillingen efterfølges senere af en bog med samme titel støttet af Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond.