Tilbage til top

Børneaktiviteter

 

Der er og har været mange forskellige, sjove og dejlige børnearrangementer på Teatermuseet. Teatermuseet i Hofteatret var med i Sommer for børn i København og ser frem til mange børnehaver og skolefritidsordninger på museet.

I skolernes ferier har museet haft specielle omvisninger for børn, hvor de mange historiske rum danner en smuk ramme om Hofteatrets historie, om konger, dronninger, prinser, prinsesser samt store skuespillere og sjove maskiner. Alle må færdes overalt i Hofteatret og bl.a. stå på scenens skrå brædder.

Omvisningerne var for børn i alderen 4-12 år (børnehaver, skolefritidsordninger og lignende) og fandt sted tirsdage og torsdage i skolernes sommerferie. I vinterferien og påskeferien afholdt Teatermuseet i Hofteatret børneomvisninger med efterfølgende trylleshow - med stor succes.

Tidligere har der været skønne tegne-, sang- og danseworkshops på museet. Arrangementerne henvendte sig primært til børn og unge fra 8 år og opefter. Hver workshop var en afsluttende enhed.

Tegneworkshop:
Designeren og illustratoren Helle Hvass introducerede børnene til forskellige tegneteknikker. Med eventyr og Hofteatret som inspiration tegnede børnene diverse tableauer, der afslutningsvis dannede rammen om en mini-udstilling.

Sangworkshop:
Korleder Phillip Faber introducerede stemmebrug, krop, dynamik, udtryk og det at skulle synge sammen med andre. Hvor kommer lyden fra? Hvilke lyde, melodier og tempi lyder glade, triste, bekymrede, forvirrede - og hvor finder man disse udtryk i sin egen stemme?

Danseworkshop – Moderne dans:
Med grundlæggere af Nyt Dansk Danseteater, Mikala Barnekow og Randi Patterson, blev der undervist i moderne dans. Undervejs lærte børnene om trin og introduceredes til den moderne dans’ særlige bevægelsesmønstre.

Deudover har børnene kunnet invitere deres bedsteforældre med til koncert Miniklassisk (www.miniklassisk.dk), hvilket altid har været en stor succes.