Tilbage til top

Nu – til stregen!

21/9 2019 - 26/1 2020

Nu – til stregen! er en dokumentarisk udstilling om teateranmelderen Gregers Dirckinck-Holmfeld og teatertegneren Claus Seidels samarbejde. Gennem årtier har de med ord og streger fanget det flygtige teater i flugten. I de seneste år er det sket i fællesskab på bloggen www.gregersDH.dk,hvor nu’ets analoge kunst, for det er anmelderiet og tegneriet på blokken i salens mørke virkelig, får ro og rum.

Dirckinck-Holmfeld og Seidel er på den måde blevet et digitalt frontløberpar i en tid, hvor den traditionelle, trykte teateranmeldelse og teatertegning synes at få trangere kår. Teateranmeldelsen og teatertegningen har ellers lange, solide rødder i Danmark. Såvel anmeldelsen som tegningen har været anerkendte udtryk helt tilbage i 1700-tallet, lang tid før den moderne trykpresse, fotografiet, film og tv. Men også ind i vores digitale tid – og det har Dirckinck-Holmfeld og Seidel vist vilje og evne til at føre videre.

Nu – til stregen! viser en lang række af de mange og vidt forskellige klassiske og moderne forestillinger – skuespil, opera og ballet – som Dirckinck-Holmfeld og Seidel har set, anmeldt og tegnet. Altid aktuelt, nyttigt og fornøjeligt stof om teatret, og meget ofte også hvor det er tabuer og trængsler og andet og mere end fornøjeligt.

Teatret er her-og-nu, og netop det levendegøres paradoksalt nok af nedfældede ord som Dirckinck-Holmfelds og fikserede tegninger som Seidels. Teksten og tegningen viser os også, at teatret er mere end her-og-nu. At det er et helt specielt rum for erindring og for erfaringsskabelse, der ikke findes magen til i den digitale tidsalder.