Tilbage til top

webtekst18-20

webtekst18, 19 og 20 har Jens Kistrup, Danmarks måske største teaterkritiker gennem tiderne, i centrum, alle skrevet og redigeret af dr.phil. Knud Arne Jürgensen.

webtekst18 er Knud Arne Jürgensens essay: Jens Kistrup – den ypperste apostel for det borgerlige frisind » hent webtekst18 her

webtekst19 og 20 fokuserer på og genoptrykker to af Jens Kistrups vægtige føljetoner fra Berlingske Tidende: De store dramatikere og Holberg 300 år. Med disse to føljetoner indskrev Jens Kistrup sig i en lang kritiker-tradition, som også hans forgængere – heriblandt Herman Bang og Frederik Schyberg – praktiserede. Teaterkritikken er i sin essayistiske form her pædagogisk i den bedste betydning af ordet, idet Kistrup her leverer det store dramaturgiske og historiske overblik samtidig med at han påpeger og analyserer adskillige prægnante teaterhistoriske detaljer. Ludvig Holbergs komedier havde haft hans levende interesse lige fra de helt unge år, og i sine teateranmeldelser af fortidens og samtidens store dramatikere og deres hovedværker kommer han også gentagne gange ind på disses overordnede teaterhistoriske og dramaturgiske betydning og placering i verdenslitteraturen.

I webtekst19, Kistrup: Shakespeare – og Hamlet, er Knud Arne Jürgensens indgående studie i Kistrups i sig selv indgående og livslange beskæftigelse med Shakespeares dramatik. Jürgensens essay efterfølges af et optryk af den elleve artikler lange føljeton om De store dramatikere, her iblandt Shakespeare, som oprindeligt blev publiceret i Berlingske Tidende juni-august 1998 og bringes her for første gang i samlet form » hent webtekst19 her

I webtekst20, Holbergs criticus dramaticus – Jens Kistrups Holberg-essayistik, giver Knud Arne Jürgensen et kalejdoskopisk indblik i Kistrups Holberg-refleksioner. Efterfølgende optrykkes Kistrups føljeton om Holbergs rollefigurer, der første gang blev publiceret i Berlingske Tidende november og december 1984 i anledning af 300-året for Holbergs fødsel 1684 » hent webtekst20 her

 
webtekst18-20 udgives i sammenhæng med udstillingen Kistrups teaterkabinet, der afspejler teaterkritikeren, -essayisten og kulturpersonligheden Jens Kistrups omfattende og mangefacetterede virke gennem næsten seks årtier som forfatter og skribent med teatret i centrum, og supplerer udgivelsen af Knud Arne Jürgensens bog Teatrets fortællinger – Jens Kistrups teaterkritik (antologi med udførlig indledning om Kistrups liv og værk, Syddansk Universitetsforlag).
 
I sammenhæng med udstillingen, bogudgivelsen og webteksterne åbner Teatermuseet i Hofteatret for offentlig adgang til Kistrups eget omfattende danske og internationale teaterfaglige bibliotek, som Teatermuseet i Hofteatret har arvet fra Kistrups famile.