Tilbage til top

Wegener – køn og kunst

Wegener, Wegener/Elbe og Poulsen Skou

FLERE BILLEDER

Gerda Wegeners store portrætmaleri af Ulla Poulsen Skou som sylfide i balletten Chopiniana (Paris 1927) udgør et hovedværk i Teatermuseet i Hofteatrets omfattende malerisamling. Maleriet hænger normalt i museets café, men pt. er det og flere andre værker af Gerda Wegener udlånt til udstillingen Gerda Wegener and the Danish Girl i kunsthallen Millesgården ved Stockholm » se mere her

Kommer I ikke forbi Millesgården ved Stockholm, kan I nøjes med at se den fine installation med Wegener, the Danish Girl aka Einar Wegener/Lili Elbe og Ulla Poulsen Skou i forsalen i Hofteatret. Installationen Art & Act er et betagende kig ind i det liv og den inspiration, som de tre – Gerda Wegener, Einar Wegener/ Lili Elbe, og Ulla Poulsen Skou – oplevede i de spændende kunstnermiljøer i København, London og Paris i 1920’erne og 1930’erne. Art & Act indeholder malerier, portrætter, kunstneriske og private fotos, skulpturer og andet, der viser det kunstneriske og kulturelle brændpunkt, de tre kunstnere og livsmennesker levede midt i så længe det varede. I cafeen, hvor Gerda Wegeners store maleri normalt hænger, har vi lavet et lille hjørne med historien om hendes kunstneriske liv og eksempler på hendes kunst fra museets samlinger.

Gerda Wegeners maleri er også omdrejningspunkt for den Oscar-nominerede film The Danish Girl (2016). The Danish Girl fortæller historien om Gerda Wegeners mand, maleren Einar Wegeners liv og skæbne og transformation til Lili Elbe gennem verdens første kønsskifteoperationer. Filmen tager bl.a. udgangspunkt i Lili Elbes memoirer eller litterære bekendelser: Fra Mand til Kvinde, der udkom umiddelbart efter Lili Elbes tidlige død i 1931. Både film og bogen bag er omdiskuteret på flere forskellige måder. 

Se også Teatermuseet i Hofteatrets webtekst28, hvor Dag Heede, forfatter og lektor ved Syddansk Universitet, nærlæser og tolker Fra Lili Elbe: Mand til Kvinde og diskuterer de sexualhistoriske og kulturhistoriske perspektiver, der ligger gemt i bog og tid, og som rykker i også de nutidige konventioner og forståelser af hvad transsexualitet er og medfører, og hvad køn og kunst gør ved hinanden. » se webtekst28 her

Det er ikke noget nyt i teatrets verden og i teaterhistorien, at køn og kunst konvergerer på forskellig vis. Et af mange eksempler finder man med Emilie Rosing (1783-1811), der levede et alt for kort og mærkværdigt liv i overgangen mellem 1700- og 1800-tallet. Det har vi fortalt om i en tidligere udstilling og tilhørende webtekst3, tilrettelagt og skrevet af museets desværre alt for tidligt afdøde medarbejder, Lisbet Jørgensen. Som skuespiller og som kvinde udfordrede Emilie Rosing en gammel tradition i teaterkunsten: At spillet på kønnene også er et spil med kønnene. Det flertydige forhold mel-lem kvindelighed og mandlighed har haft mange forskellige udtryk i teatret gennem tiden. Artiklen belyser dette forhold gennem Emilie Rosings liv, levned og tolkningshistorie » se webtekst3 her 

Installationen Art & Act indgår i øvrigt i rækken af de små frontudstillinger og formidlingsformater, vi kalder hotspots, og som Teatermuseet i Hofteatret siden 2014 har præsenteret i museets forsal, hvor publikum kommer ind. Med udgangspunkt i en aktuel anledning – en forestilling, en udstilling, en film, en debat osv. – sættes et for samtiden relevant tema ind i et større historisk perspektiv, der på en eller anden måde har med teatret og teaterkulturen at gøre. Den foregående hotspot hed samtiden i teatret – teatret i samtiden handlede som titlen siger om dramatik i og om samtiden på langs af teatrets historie fra Henrik Ibsens realistiske samtidsdramatik på Det Kongelige Teater fra 1879 og helt frem til en række nyskrevne danske dramaer om samtiden. Blandt de nyeste eksempler var Yahya Hassans digte på Mungo Park Kolding, spillede oktober 2014 og igen i februar 2015, og Christian Lollike og Det Kongelige Teaters ballet om krigsveteranerne fra Afghanistan, I føling – en krigsballet. Den aktuelle anledning var her Mungo Park Kolding og Aalborg Teaters forestilling YAHYA HASSANS DIGTE - en musikalsk iscenesættelse af digtsamlingen YAHYA HASSAN i sæsonen 2014-2015. » se mere her