Tilbage til top

Hofteatret i fremtiden

Restauering og formidling

FLERE BILLEDER

Det 250 år gamle Hofteater vil i de kommende år gennemgå en tiltrængt restaurering og istandsættelse, som for en periode fra udgangen af 2020 til 2002 vil lukke Hofteatret. Samtidig skal Teatermuseet i Hofteatrets formidling have et løft og adgangsforhold og besøgsfaciliteterne skal moderniseres. Gennem hele 2019 og 2020 fortsætter Teatermuseet i Hofteatret for fuld kraft fremad med vores nye, faste åbningstider tirsdag-søndag kl. 12.00-16.00 og med udstillinger, arrangementer og andre aktiviteter. » se mere her I lukkeperioden vil museet være aktiv på en række fronter uden for Hofteatret.

Projektet Hofteatret – restaurering og formidling er blevet muligt med generøs fondsstøtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Projektet består af to udbud: et Restaueringsudbud med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre og et Udstillingsudbud med Teatermuseet i Hofteatret som bygherre. Restaureringsudbuddet fandt en vinder 1. marts 2019: Rambøll Danmark A/S er valgt blandt 5 rådgivertilbud som totalrådgiver med underrådgivere Arkitekter Mali & Lalanda A/S samt Lundquist Tegnestue ApS. Udstillingsudbuddets vinder forventes udpeget hen i maj måned 2019.

Enhedschef fra Center for Restaurering og Projektering Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen siger:”Vinderteamet har vist, at de forstår Hofteatrets enestående historiske rum og Teatermuseet i Hofteatrets virke som moderne museum og kulturelt mødested". Peter Christensen Teilmann, direktør for Teatermuseet i Hofteatret siger: ”Med projektet her kan vi nu for alvor løfte den udvikling, som Teatermuseet i Hofteatret har gennemgået det seneste årti, ind i vores tid og verdensforståelse. Hofteatret styrkes markant og konsekvent som en enestående historisk attraktion, og som teatermuseum får vi mulighed for at udfolde vores virke som et moderne museum i historiske interiører, så vi kan give fortællingerne om Hofteatret og dansk teaters historie aktualitet og relevans videre til vores besøgende.”

DK4 producerede i 2017 et timelangt portrætprogram om Hofteatrets historie og Teatermuseet i Hofteatret. Programmet er siden blev lavet om til en podcast » hør mere her. Tilsvarende producerede Den2radios Anne Eggen i anledning af Hofteatrets 250 års jubilæum i 2017 programmet Hofteatret – magt, maskerade og musik.  » hør programmet her

Teatermuseet i Hofteatrets direktør har tidligere publiceret webtekst21, der spørger, hvordan et moderne teatermuseum kan forny formidlingen af både den materielle og immaterielle kulturarv, som museet og ikke mindst dets bygning, her det 250 år gamle Hofteater, er et både traditionsrigt og levende udtryk for? webtekst21 reflekterer i det hele taget over og giver perspektiver på aktuelle udfordringer for teatermuseer og teaterhistoriske bygninger rundt om i Europa. Som det gælder for mange kulturinstitutioner, nye eller gamle, gælder det for teatermuseer og teaterhistoriske bygninger som fx Teatermuseet i Hofteatret: Bygningen og de fysiske (og eventuelt fredede) interiører er ofte både museets vigtige ’genstand’ og største barriere. » læs mere her

Udstillinger mv.:
I efteråret 2017 til ultimo april 2018 viste vi en stor særudstilling om dansk teaters historie set gennem Danske teaterplakater 1700-2000, anmeldt til 5 stjerner i Berlingske » se mere her. Juni-september 2018 viste vi en unik portrætfotoudstilling kurateret specielt til Hofteatret: Interpretations med sjældne og enstående portrætter af Ghita Nørby, Nikolaj Hübbe, Bent Fabricius-Bjerre m.fl. » se mere her. I september 2018 åbnede vi i samarbejde med Henrik Engelbrecht udstillingen RAMASKRIG – den nye opera i det nye Hofteater, og november 2018 åbnede vi nicheudstillingen Hilsen til Matador anledning af 40 året før premieren på Matador i DR TV – og sådan fortsætter vi gennem hele  2019 og hen til slutningen af 2020. » se mere om kommende udstillinger i 2019 og 2020 her

Når vi herefter for en periode er nødt til at lukke huset for besøgende, så sørger vi for at være i live og tilstede på andre måder, i andre sammenhænge og på andre steder. Teatrets historie kommer jo fra og hører til i hele landet, og det får vi nu en fornyet chance for at vise frem.Vi glæder os til det hele!

Arrangementer og andre aktiviteter i Hofteatret: 
Fortsætter ind til slutningen af 2020 med uændret styrke. » se mere om aktuelle arrangementer her og » se mere om mulighederne for at at afvikle arrangementer af mange forskellige slags her

Kontakt og information 
Peter Christensen Teilmann, direktør i Teatermuseet i Hofteatret: 61677081  teilmann [at] teatermuseet.dk (» se mere om Peter Christensen Teilmann her)
Annette Straagaard, chef for Restaurering, Slots- og Kulturstyrelsen: 33929977  asg [at] slks.dk

Pressebilleder
Per Romerdahl
, Teatermuseet i Hofteatret: 24231580, per [at] romerdahl.dk

Pressemeddelelse og baggrundsmateriale hentes her:
»Pressemeddelelse
»Tidstavle – Hofteatret fra 1767 til 2017
»Patina og forfald – tingenes tilstand – fra bogen Hofteatret i tiden 1767-2017

Mere om projektet: 
Hofteatret, der i år fylder 250 år, hører til den del af det første Christiansborg Slot, der ikke gik tabt ved den store brand i 1794. Teatermuseet har haft til huse i Hofteatret siden 1922. Trods skiftende og mindre vedligehold gennem årene er tiden nu kommet til en gennemgribende restaurering af Hofteatret og modernisering af bygningens tekniske installationer, adgangsforhold og brugerfaciliteter.

De smukke rum skal restaureres, så de unikke interiører og den historiske scene træder tydeligere frem, samtidig med at de tekniske og spillemæssige forhold omkring scenens brug bliver styrket. Og de spændende fortællinger, Hofteatret kan byde på, skal frem i lyset. Det hele vil ske med respekt for bygningens lange historie og Hofteatrets funktion som nutidigt museum og levende scene. Projektet gennemføres inden for en budgetramme på 73 mio. kr.

”I Teatermuseet i Hofteatret har vi arbejdet hen mod dette projekt gennem de seneste år, og nu tager vi det store spring. Takket være den omfattende fondsstøtte kan vi nu for alvor løfte den udvikling, Teatermuseet i Hofteatret har gennemgået det seneste årti, ind i vores tid og verdensforståelse”, siger direktør for Teatermuseet i Hofteatret, Peter Christensen Teilmann. ”Hofteatret styrkes markant og konsekvent som en enestående historisk attraktion, og som teatermuseum får vi mulighed for at udfolde vores virke som et moderne museum i historiske interiører. Vi vil kunne give fortællingerne om Hofteatret og dansk teaters historie aktualitet og relevans for nutidige besøgende. Og ikke mindst kan vi med fornyet kraft fortsætte vores udvikling som et kulturelt mødested for stadig flere forskellige besøgende og brugere midt i det historiske og aktuelle Danmarks magtcentrum, midt i Københavns Kulturkvarter.”

”Hofteater-projektet er et utroligt spændende projekt”, supplerer Enhedschef Annette Straagaard i Slots- og Kulturstyrelsen. ”Vi sikrer den enestående kulturarv, en bygning som Hofteatret rummer, gennem en forsvarlig og gennemtænkt restaurering, og samtidig forbedrer vi Teatermuseets muligheder for at formidle Hofteatrets og dansk teaters historie til kommende generationer.”